Izbira naročniškega paketa

Izbira posamezne storitve


Reset

VARSTVO PRI DELU

VARSTVO PRI DELU

25,00 brez DDV-ja
€25,00 Dodaj v košarico
VARSTVO PRED POŽAROM

VARSTVO PRED POŽAROM

25,00 brez DDV-ja
€25,00 Dodaj v košarico
SPECIFIČNO(VILIČARISTI,DVIŽNA OPREMA,…)

SPECIFIČNO(VILIČARISTI,DVIŽNA OPREMA,...)

120,00 brez DDV-ja
€120,00 Dodaj v košarico
SPECIFIČNO IZ POŽARNE VARNOSTI

SPECIFIČNO IZ POŽARNE VARNOSTI

50,00 brez DDV-ja
€50,00 Dodaj v košarico
HIGIENA ŽIVIL

HIGIENA ŽIVIL

25,00 brez DDV-ja
€25,00 Dodaj v košarico
ODGOVORNIH OSEB ZA DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

ODGOVORNIH OSEB ZA DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

120,00 brez DDV-ja
€120,00 Dodaj v košarico
MERITVE HRUPA NA DELOVNEM MESTU

MERITVE HRUPA NA DELOVNEM MESTU

27,00 brez DDV-ja
€27,00 Dodaj v košarico
MERITVE MIKROKLIMATSKIH POGOJEV DELA

MERITVE MIKROKLIMATSKIH POGOJEV DELA

15,00 brez DDV-ja
€15,00 Dodaj v košarico
MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ PREGLED

MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ PREGLED

2,50 brez DDV-ja
€2,50 Dodaj v košarico
OSNOVNE DELOVNE OPREME PREGLED

OSNOVNE DELOVNE OPREME PREGLED

25,00 brez DDV-ja
€25,00 Dodaj v košarico
SPECIALNE DELOVNE OPREME OCENA

SPECIALNE DELOVNE OPREME OCENA

75,00 brez DDV-ja
€75,00 Dodaj v košarico
TVEGANJA REVIZIJA OCENE TVEGANJA

TVEGANJA REVIZIJA OCENE TVEGANJA

150,00 brez DDV-ja
€150,00 Dodaj v košarico
IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA

IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA

0,00 brez DDV-ja
€0,00 Dodaj v košarico
KOORDINACIJA VZPD NA GRADBIŠČU

KOORDINACIJA VZPD NA GRADBIŠČU

240,00 brez DDV-ja
€240,00 Dodaj v košarico
POŽARNI RED

POŽARNI RED

100,00 brez DDV-ja
€100,00 Dodaj v košarico
POŽARNI NAČRTI

POŽARNI NAČRTI

80,00 brez DDV-ja
€80,00 Dodaj v košarico
NAČRTI EVAKUACIJE

NAČRTI EVAKUACIJE

80,00 brez DDV-ja
€80,00 Dodaj v košarico
OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

100,00 brez DDV-ja
€100,00 Dodaj v košarico
VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV

VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV

8,00 brez DDV-ja
€8,00 Dodaj v košarico
TLAČNI PREIZKUS GASILNIH APARATOV

TLAČNI PREIZKUS GASILNIH APARATOV

20,00 brez DDV-ja
€20,00 Dodaj v košarico
VZDRŽEVANJE HIDRANTOV

VZDRŽEVANJE HIDRANTOV

10,00 brez DDV-ja
€10,00 Dodaj v košarico
MERITVE STRELOVODNIH INŠTALACIJ

MERITVE STRELOVODNIH INŠTALACIJ

10,00 brez DDV-ja
€10,00 Dodaj v košarico
IZRAČUN POTREBNEGA ŠT. GASILNIH APARATOV IN NAČRT NAMESTITVE

IZRAČUN POTREBNEGA ŠT. GASILNIH APARATOV IN NAČRT NAMESTITVE

80,00 brez DDV-ja
€80,00 Dodaj v košarico
SVETOVANJE IN PREGLED PRED PRIČETKOM OBRATOVANJA

SVETOVANJE IN PREGLED PRED PRIČETKOM OBRATOVANJA

300,00 brez DDV-ja
€300,00 Dodaj v košarico
IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~BAR~

IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~BAR~

250,00 brez DDV-ja
€250,00 Dodaj v košarico
IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~OKREPČEVALNICA~

IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~OKREPČEVALNICA~

350,00 brez DDV-ja
€350,00 Dodaj v košarico
IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~GOSTILNA~

IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~GOSTILNA~

500,00 brez DDV-ja
€500,00 Dodaj v košarico
IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~RESTAVRACIJA~

IZDELAVA HACCP SISTEMOV ~RESTAVRACIJA~

700,00 brez DDV-ja
€700,00 Dodaj v košarico
NAČRT PREPREČEVANJA RAZMOŽEVANJA LEGIONELE

NAČRT PREPREČEVANJA RAZMOŽEVANJA LEGIONELE

450,00 brez DDV-ja
€450,00 Dodaj v košarico
VZORČENJE ŽIVIL IN PITNE VODE TER PRIPRAVA MNENJA PODANIH REZULTATOV

VZORČENJE ŽIVIL IN PITNE VODE TER PRIPRAVA MNENJA PODANIH REZULTATOV

30,00 brez DDV-ja
€30,00 Dodaj v košarico
PRVE MERITVE HRUPA V OKOLJE

PRVE MERITVE HRUPA V OKOLJE

150,00 brez DDV-ja
€150,00 Dodaj v košarico
MONITORING HRUPA IN OKOLJA

MONITORING HRUPA IN OKOLJA

100,00 brez DDV-ja
€100,00 Dodaj v košarico
POROČILO O EMISIJI HRUPA ZA JAVNE PRIREDITVE

POROČILO O EMISIJI HRUPA ZA JAVNE PRIREDITVE

400,00 brez DDV-ja
€400,00 Dodaj v košarico
ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

0,00 brez DDV-ja
€0,00 Dodaj v košarico